Skip to main content

Trang tin nội bộ Cục XTTM

Go Search
Home
Danh bạ Email
Đảng ủy
Trung tâm INTEC
Quy trình ISO
  

 Lịch đi công tác, học tập, nghỉ chế độ & Ủy quyền - (Series Items)

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.

 Lịch chờ duyệt

------------------------- Thành phần
There are no items to show in this view of the "Lich tuan" list.
 
 

 Thông báo

Thông báo về lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thông báo về kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Thông báo về danh bạ Cục Xúc tiến thương mại 2016Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
1 - 3 Next

 Kết luận giao ban - (Series Items)

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.

 Thông báo của Đảng ủy Cục XTTM

Tổng kết công tác đảng, kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Phân công nhiệm vụ BCH Đảng ủy Cục XTTM nhiệm kỳ 2015-2020!Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
Quyết định ban hành Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Cục XTTM nhiệm kỳ 2015-2020Use SHIFT+ENTER to open the menu (new window).
 
 

 Hôm nay

------------------------- Thành phần
There are no items to show in this view of the "Lich tuan" list.
------------------------- Thành phần
There are no items to show in this view of the "Lich tuan" list.

 Lịch sắp tới

------------------------- Thành phần
There are no items to show in this view of the "Lich tuan" list.

 Lịch sử dụng xe ô-tô - (Series Items)

Access denied. You do not have permission to perform this action or access this resource.